Procedure medische afwijking en leeftijdsdispenatie​

Op de website van Voetbal Vlaanderen vind je meer informatie over de procedures voor medische afwijking en leeftijdsdispensatie.

In het kort komt het hier op neer:

Medische afwijking

Op basis van artikel B1009.3 kan een speler die aangesloten is bij een Vlaamse club een medisch attest verkrijgen, waardoor men mogelijk in een lagere leeftijdscategorie mag spelen. Dit attest geldt voor deelname aan de jeugdcompetities van Voetbal Vlaanderen en KBVB.

Hiervoor dient men de procedure via www.sportkeuring.be te volgen. Enkel een erkende sportkeuringsarts kan een dergelijke afwijking verlenen en de procedure verloopt administratief volledig digitaal. De website brengt je in contact met een erkende sportkeuringsarts in jouw buurt. Maak met deze arts een afspraak voor een consultatie.

Klik hier voor meer informatie.

Leeftijdsdispensatie

Naast de medische afwijking past Voetbal Vlaanderen sinds januari 2017 aanvullend nog een andere afwijking toe, met name de leeftijdsdispensatie om specifieke, andere dan medische redenen (bijv. onvoldoende vaardig) en dit enkel binnen het gewestelijk jeugdvoetbal.                                                        

Aanvragen met betrekking tot leeftijdsdispensatie kunnen ingediend worden tussen 15 juni en 15 oktober en tussen 15 december en 31 januari om te kunnen genieten van de afwijking voor respectievelijk de 1ste en/of de 2de ronde van de jeugdcompetitie. Nieuw aangesloten spelers kunnen hun aanvraag indienen in de loop van dezelfde competitieperiode.

Hierdoor kunnen de betrokken spelers/speelsters één jaar lager dan de reglementaire leeftijd meespelen.

Een aanvraag indienen kan enkel per email aan administratie@voetbalvlaanderen.be aangevraagd worden. 

Het document “Aanvraagformulier Leeftijdsdispensatie gewestelijk jeugdvoetbal” dient volledig en correct ingevuld te worden door de GC van de club en ondertekend te worden door de GC van de club en de wettelijke vertegenwoordiger van de speler of speelster.

Klik hier voor meer informatie.